Search

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en morgen weer veel regen verwacht wordt ( 9,5L/m2) en het volgens de weersverwachting de komende 14 dagen zal blijven regenen. Wij hebben ondertussen met bewoners van verschillende dorpen contact gehad. Zij vragen zelf om weg te blijven omdat zij overtuigd zijn dat als de barrage wordt open gezet alles terug zal overstromen en het gevaarlijk zal zijn omdat het heel snel zal gaan.

De overheid heeft naar verluid hier en daar wel opvangcentra voorzien, waar huisdieren echter niet toegelaten zijn, reden waarom veel mensen weigeren te vertrekken. Wij wilden een plan B voorzien en in plaats van morgen hulpgoederen te gaan afgeven en helpen met ruimen en leegpompen van huizen en kelders ( veel ), opvang te organiseren en mensen gaan ophalen ( dus zelf evacueren ) maar volgens hetgeen wij vernemen willen de mensen niet weg omwille van hun huisdieren. De meeste mensen in de 23 dorpen en gemeenten hebben 1 of meerdere huisdieren. We zitten met de handen in het haar....


Noot ter verduidelijking : de informatie in mijn vorig bericht dat het leger geen assistentie verleent komt van de inwoners van de vergeten dorpen waarmee wij contacten onderhouden. Wij hebben al met veel bewoners gesproken. Het leger heeft wel assistentie verleend in de grotere gemeenten en steden zoals Chaudefontaine, Durbuy, Verviers ( ten dele ), Fraipont ( ten dele). Durbuy is volledig geruimd. De restaurants en hotels zijn naar verluid terug open. In het dorp Trooz is ook beperkte hulp geweest bij het ruimen van de afval. In tal van dorpen en gehuchten hebben ze de afgelopen 2 weken nog niemand gezien (oa Chenée bas ). Vele huizen zijn nog niet leeg gepompt omdat er geen elektriciteit is. De auto's die meegesleurd werden en de stenen brokstukken van huizen en andere afval liggen nog in de straten. De lokale bewoners zijn naar verluid ook niet verwittigd geworden. Er is geen gebruik gemaakt van SMS alert. Deze info komt ook rechtstreeks van de lokale bevolking. Wij geven enkel informatie door die we ontvangen zoals we het ontvangen.

De gebrekkige noodhulp is niet de fout van de militairen zelve. Wij ontvangen (ook ) berichten van militairen dat ze willen helpen met ruimen, evacueren, installatie van tentenkampen maar er te weinig mankracht is om alle 23 dorpen uit de nood te helpen, er is ook te weinig logistiek materiaal. Defensie heeft niet de nodige middelen beschikbaar. Het is een druppel op een hete plaat. Er zijn wel veel burger initiatieven, maar ook dat is een druppel op een hete plaat die de essentie van het probleem niet oplost.

0 comments

Recent Posts

See All

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar