Privacy & Cookies

PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden door TBG verwerkt van zodra u een abonnement onderschreven hebt voor een periode van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden en dit op basis van de door ons bij de ontvangst van de eerste betaling geregistreerde persoonsgegevens die door TBG in een bijzonder register bewaard gedurende de ganse duurtijd van het abonnement. De laatste dag van de door u gekozen abonnementsformule worden uw gegevens verwijderd en vernietigd. Bij het afsluiten van een navolgend nieuw abonnement zal u dienvolgens uw gegevens opnieuw dienen in te voeren, Indien u niet wenst dat uw gegevens opgenomen worden in het bijzonder register volstaat het ons dit mee te delen via deze link. Via dezelfde link kan u ook steeds bijkomende informatie vragen over uw gegevens en de wijze waarop deze verwerkt worden en desgevallend verzoeken  om uw gegevens te verbeteren, aan te passen of te verwijderen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

COOKIES

​Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website of webapplicatie bezoekt. Door het gebruik van cookies functioneert de website van TBG beter. Door het plaatsen van cookies krijgen wij ook meer inzicht in het gebruik van de website en de effectiviteit hiervan.  Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing doeleinden..

Op de website van TBG gebruiken we functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Dit soort cookies hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. Als gevolg daarvan vraagt de website geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

De website maakt toepassing van Google Analytics-cookies. Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website verbeterd kan worden. Er is een bewerkers-overeenkomst met Google afgesloten, De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak functionaliteiten gebruikt worden, waar gebruikers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Dit laat ons toe de structuur, navigatie en inhoud van de website te verbeteren. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Dit is zonder enige invloed op de website van TBG.